“Namen psihoterapije je, da ljudi osvobodi (Rollo May)”


Psihično in fizično nasilje nad ženskami (tudi nad moškimi) je zelo pogost pojav ( 1 od 5 žensk je žrtev fizičnega nasilja). Vsako fizično nasilje je hkrati tudi psihično. Ko se ujamemo v dinamiko nasilja, je iz njega zelo težko odditi. Ljudje si postavljajo večno vprašanje: “Zakaj ga ne zapusti, če je tak do nje?”; “Zakaj to dopušča?”; “Ji nasilje pravzaprav godi?” Ženske zato, da preživijo v takšnih razmerjih razvijejo veliko obrambnih mehanizmov, v sebi pa že nosijo destruktivna prepričanja o partnerskih odnosih in ljubezni, ki izhajajo iz njihove primarne družine. Prepričane so, da so one krive za nasilje, da bi se one morale spremeniti, imajo slabo samopodobo, nekatere pa so prepričane, da lahko one same s pomočjo ljubezni “rešijo” partnerja. V sebi nosijo upanje, da se bo partner spremenil. Zato je odhod iz takšnega razmerja proces in ne enkratno dejanje, poleg tega pa so te vrste odnosi odvisniške narave, kar pomeni, da ženska postane odvisna od dinamike odnosa in ob prekinitvi odnosa doživlja pravo abstinenčno krizo. Ker s temi občutki ne zdrži se vedno znova vrača nazaj. Soočiti se mora z občutkom strahu pred zapustitvijo in kaj bo, če nasilnega partnerja zapusti. Bo nasilje še hujše, če oddide? Kaj bo z otroki? itd.

Pomoč si poiščite:

 • če vam ljubezen pomeni bolečino in trpljenje
 • če se vsi pogovori sučejo okrog partnerja in njegovega obnašanja do vas, njegovih problemov, njegovih mislih, njegovih občutkov, to kar želite ve pa zaradi strahu in psihičnega/fizičnega nasilja svoje potrebe preslišite
 • če je partner do vas žaljiv ali ravnodušen, vas ponižuje, izvaja nad vami stalen nadzor, manipulira, ima tihe dneve, se do vas obnaša kot, da je vaš lastnik, vam odteguje denar, je nad vami nasilen, ve pa opravičujete njegovo obnašanje
 • če zavračate veliko njegovih značajskih potez, pogledov in načinov obnašanja, a vendar jih sprejmete pod lastno pretvezo, da se bo vam na ljubo spremenil, če boste le bolj privlačne, bolj razumevajoče, bolj ljubeče
 • če vaš odnos do partnerja ogroža vašo duševno srečo, celo telesno zdravje in gotovost
 • če si ga kljub njegovi neustreznosti in nasilnem obnašanju še bolj želite.
 • če hodite po jajcih in pazite na vsak svoj korak in izrečeno besedo, ker vas je strah njegove jeze ali obnašanje
 • “če ščuva”otroke proti vam

Na psihoterapiji vam bom pomagala, da boste lažje:

 • postavila ultimat partnerju za spremembo in terapijo
 • začela proces odhoda iz zlorabljajočega odnosa, skupaj s partnerjem ali brez njega
 • zdržala simptome abstinenčne krize
 • razumela zakaj ste vztrajali v takšnem odnosu in zakaj ste vstopila v takšen odnos
 • nazaj pridobila svojo moč in samozavest
 • vzpostavljala naslednje odnose ljubeče in spoštljive

Proces odhoda iz zlorabljajočega razmerja je tema tudi doktorske dizertacije naše strokovne vodje Sanje Kranjc.

 

Pošljite povpraševanje o psihoterapiji